W związku z likwidacją firmy nie są prowadzone żadne szkolenia i certyfikaty!!!

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika obejmujące

  • Krajowy zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami o masie całkowitej powyżej 3,5 tony

  • Krajowy autobusowy i autokarowy zarobkowy przewóz osób

wydaje Starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Licencja wspólnotowa

Licencję wspólnotową obejmującą:

  • Międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy
  • Międzynarodowy autobusowy i autokarowy zarobkowy przewóz osób

wydaje Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Koszt i okres obowiązywania zezwolenia

Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony.

Koszt wydania zezwolenia wynosi 1000 zł + 100 zł za każdy zgłoszony pojazd + 10 zł za wypis.

Koszt i okres obowiązywania licencji

W przypadku międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy licencja wydawana jest na okres do 10 lat:

  • do 5 lat – cena 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji
  • od 5 do 10 lat – cena 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji

W przypadku międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób licencja wydawana jest na okres do10 lat:

  • do 5 lat – cena 3600 zł + 396 zł za każdy wypis z licencji
  • od 5 do 10 lat – cena 7200 zł + 792 zł za każdy wypis z licencji

Wymagania stawiane przewoźnikom

Zarówno przewoźnik starający się o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika jak i licencji musi przedtem spełnić szereg wymagań. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej.