Dane rejestracyjne

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. została zarejestrowana w dniu 18 października 2004 r. w Sądzie Rejonowym w Warszawie.

  • KRS: nr 0000219361 – Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego w Warszawie.
  • REGON: nr 015843020 – Wojewódzki Urząd Statystyczny w Warszawie.
  • NIP: nr 1132520145 – Urząd Skarbowy Warszawa-Praga
  • Konto bankowe (IBAN): (PL) 78 1500 1070 1210 7009 8675 0000 BZWBK SWIFT: WBKPPLPP Warszawie
  • Kapitał zakładowy: 80.000 PL.

Nasz zespół