Sprawdź swoją wiedzę.
Rozwiąż przykładowe zadanie na Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika.

Treść zadania:

Jest Pan/i właścicielem przedsiębiorstwa przewozowego realizującego międzynarodowe przewozy towarów. Ponieważ zapotrzebowanie na przewozy znacznie wzrosło, planuje Pan/i zwiększenie liczby realizowanych kursów. W związku z powyższym musi Pan/i podjąć decyzję o leasingu 2 samochodów ciężarowych i zatrudnieniu 2 kierowców.

Przy dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia:

Dane do obliczenia.

Koszty wstępne inwestycji:

 • cena samochodu ciężarowego: 450 000 zł,
 • opłata wstępna za leasing: 10% wartości pojazdu,
 • zmiana licencji: średnio 400 zł/pojazd,
 • koszt zatrudnienia jednego kierowcy: 600 zł jednorazowo.

Koszty eksploatacyjne (miesięczne):

 • płace z narzutami: 3 500 zł dla jednego kierowcy,
 • płace z narzutami pozostałych pracowników: 10 000 zł,
 • ubezpieczenie ludzi i majątku: 1 000 zł,
 • koszt stały: 1 500 zł/pojazd (bez opłat leasingowych),
 • koszty zależne od pracy przewozowej: 0,10 zł/tkm (tonokilometr) na pojazd,
 • rata leasingowa wraz z oprocentowaniem: 12 000 zł za każdy pojazd,
 • inne koszty: 2 000 zł.

Pozostałe dane:

Przyjmuje się, że średnia planowana wydajność każdego samochodu wynosi 12 000 tkm dziennie, a rzeczywista liczba dni roboczych w roku wynosi 200.

Należy obliczyć:

 1. Koszty całkowite inwestycji i eksploatacji tych pojazdów poniesione w pierwszym roku.
 2. Cenę za 1 tonokilometr (tkm) gwarantującą 25% nadwyżki przychodów w stosunku do całkowitych kosztów poniesionych w pierwszym roku.

Uwaga!

 • Do rozwiązania zadania egzaminacyjnego proszę dołączyć komentarz wyjaśniający tok rozumowania. Nie wystarczą same wyniki liczbowe.
 • Udzielając odpowiedzi proszę nawiązywać do numeru pytania, np. Ad 1, Ad 2.

Rozwiązanie: Ad 1.

Koszty wstępne inwestycji (jednorazowe):

 • wstępne koszty leasingu: 2 poj. x 450 000 zł x 10 % = 90 000 zł.
 • koszty zmiany licencji: 2 poj. x 400 zł = 800 zł.
 • koszty zatrudnienia kierowców: 2 kier. x 600 zł = 1 200 zł.
  Razem koszty wstępne inwestycji = 92 000 zł.

Koszty eksploatacji (roczne):

 • płace kierowców: 2 kier. x 3 500 zł x 12 m-cy. = 84 000 zł.
 • płace pozostałych pracowników: 10 000 zł x 12 m-cy = 120 000 zł.
 • ubezpieczenie ludzi i majątku: 1 000 zł x 12 m-cy = 12 000 zł.
 • koszty stałe: 2 poj. x 1 500 zł x 12 m-cy = 36 000 zł.
 • koszty zależne od pracy przewozowej: 2 poj. x 12 000 tkm x 200 dni x 0,10 zł/tkm = 480 000 zł.
 • koszty rat leasingowych: 2 poj. x 12 000 zł x 12 m-cy = 288 000 zł.
 • inne koszty: 2 000 zł x 12 m-cy = 24 000 zł.
  Razem koszty eksploatacji pojazdów = 1 044 000 zł.

Razem koszty całkowite:

92000 + 1044000 = 1 136 000 zł.

Odpowiedź:

Całkowite koszty inwestycji i eksploatacji pojazdów w 1 roku wynoszą 1 136 000 złotych.

Rozwiązanie: Ad 2.

Cena jednego tonokilometra:

 • roczne koszty całkowite: 1 136 000 zł.
 • planowany zysk: 1 136 000 zł x 25% (narzut zysku) = 284 000 zł.
 • minimalne roczne wymagane wpływy (przychód): 1 136 000 zł + 284 000 zł = 1 420 000 zł.
 • stawka (cena) za 1 tkm: 1 420 000 zł / (12 000 tkm x 2 pojazdy x 200 dni) = 0,3 zł

Odpowiedź:

Cena 1 tonokilometra, gwarantująca 25% zysku powinna wynosić nie mniej niż 0,3 zł.