Treść zadania:

Odpowiadasz za realizację przewozów w niskich temperaturach w ramach umowy z ważnym klientem na przewóz mrożonek z Sanoka (siedziba firmy) do Kijowa.

Przewozy są realizowane raz w tygodniu: wyjazd w poniedziałek o godz. 8.00, dostawa w Kijowie w środę przed 4.00.

Przy dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia:

  • odległość z Sanoka do Kijowa – 1500 km,
  • w Sanoku pojazd przejęty przez kierowcę będzie gotowy do odjazdu (po załadowaniu, sprawdzeniu i z odpowiednimi dokumentami),
  • przejście graniczne znajduje się 300 km od Sanoka,
  • średnia prędkość 60 km/h,
  • oczekiwanie na oclenie 1 godz.
  • oclenie 1 godz.,
  • w obliczeniach nie bierzemy pod uwagę czasu na posiłki,
  • w Kijowie magazyn otwarty jest 24 godziny na dobę, a rozładunek zostanie wykonany przez adresata pod nadzorem kierowcy, pojazd wraca do miejscowości Sanok tą samą trasą.

Należy obliczyć:

  1. Czas podróży z Sanoka do Kijowa z wyszczególnieniem jej kolejnych etapów, uwzględniając podane założenia oraz obowiązujące przepisy Unii Europejskiej w dwóch wariantach – z załogą pojedynczą i z załogą podwójną.
  2. Które rozwiązanie jest według Pana/Pani korzystniejsze i dlaczego?

Rozwiązanie: Ad 1.

 

Należy obliczyć czas podróży z Sanoka do Kijowa z wyszczególnieniem jej kolejnych etapów, uwzględniając podane założenia oraz obowiązujące przepisy Unii Europejskiej.

Wariant z załogą pojedynczą.

Wariant z załogą podwójną.

Rozwiązanie: Ad 2.

 

Które rozwiązanie jest według Pana/Pani korzystniejsze i dlaczego?

Dokonujemy analizy, który przewóz był korzystniejszy.

W zadaniu podano warunek, że towar musi być dostarczony do Kijowa do godziny 4 rano w środę.

Załoga jednoosobowa dojeżdża do Kijowa w środę o godzinie 11.15 (patrz harmonogram jazdy dla załogi jednoosobowej), więc nie zdąży dojechać w wymaganym czasie.

Załoga dwuosobowa dojeżdża do Kijowa we wtorek o godzinie 16.30 (patrz harmonogram podróży dla załogi dwuosobowej), a więc dojeżdża przed wymaganym czasem.

Odpowiedź: Ad 2.

 

Aby spełnić warunki zadania trasę musi obsługiwać załoga dwuosobowa.