Sprawdź swoją wiedzę.
Rozwiąż przykładowy test „Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w przewozie osób”.